2018-01-17

Индексация стипендии в 2017 году. Главные новости сегодня 17.01.2018 г.

«В 2017 году и на 2018, 2019 обеспечена индексация стипендий. Стипендии вырастут, исходя из того, какие параметры задал Минфин. Эта индексация с 1 сентября, обращаю внимание, — 5,9% — в 2017 году, 4,8% — в 2018 году и 4,5% в 2019 году», — сказал Зарубин.

Працівникові видано особисту корпоративну картку підприємства. Звітується він протягом 5 днів з дати витрачання коштів. Чи може такий працівник зняти готівку в рахунок погашення заборгованості підприємства перед ним? Чи потрібен додатково якийсь наказ по підприємству? Як це документально оформити?

Студенту 2 курсу вишу з квітня 2016 року замість академічної стипендії призначено соціальну стипендію як особі, яка в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилася без батьків. Який порядок індексації стипендії такому студенту?

До 2016 виплата індексації обмежувалася шляхом прийняття відповідної примітки в ЗУ «Про державний бюджет України». 3 2016 виплата індексації студентам відновлена, проте з урахуванням вимог Закону, відповідно до яких індексація стипендій проводиться за рахунок джерел, з яких вони сплачуються у межах фінансових ресурсів відповідного бюджету. Тобто  індексація студентської та аспірантської стипендії відбувається в межах коштів стипендіального фонду ВНЗ, а отже може виплачуватися в одних навчальних закладах повністю, в інших частково, а в третіх не виплачуватися взагалі.

Студенту 2-го курса вуза с апреля 2016 года вместо академической назначили социальную стипендию как лицу, оставшемуся в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет без родителей. Каков порядок индексации стипендии такому студенту?

З 01.01.2017 р. порядок призначення та виплати стипендій у ВНЗ зазнав суттєвих змін. Усі подробиці реформи ви знайдете в газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 9/2017, с. 14, № 10/2017, с. 30. У цій консультації висвітлимо питання стосовно «темних» плям стипендіального забезпечення.

Якщо розмір підвищення стипендії не перевищує суми індексації, що склалася в місяці підвищення стипендії, сума індексації в цьому місяці розраховується як різниця між сумою індексації та розміром підвищення стипендії.

Відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок), визначено, що у разі підвищення розміру стипендій значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків у місяці, в якому відбувається таке підвищення.

Якщо розмір підвищення стипендії не перевищує суми індексації, що склалася в місяці підвищення стипендії, сума індексації в цьому місяці розраховується як різниця між сумою індексації та розміром підвищення стипендії.

Индексация стипендии в 2017 году размер. Горячие новости.

Якщо розмір підвищення стипендії не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення стипендії, сума індексації у цьому місяці розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення стипендії.

Порядок призначення стипендій, у тому числі соціальних, прописано у Порядку № 882. З 01.01.2017 р. цей документ зазнав кардинальних змін. Усі подробиці реформи ви знайдете в газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 9/2017, с. 14. Питання призначення та виплати соціальних стипендій у вищих навчальних закладах з 01.01.2017 р. має багато особливостей та неузгоджень. На них зупинимось в цій консультації.

Итак, для индексации стипендии, назначенной первокурсникам, как и для вновь принятых работников, за базовый месяц условно принимается месяц, предшествующий месяцу поступления в учебное заведение. Исходя из этого расчет ИПЦ нарастающим итогом для определения права на индексацию начинается с ИПЦ месяца назначения стипендии. Так, учащиеся
и студенты-первокурсники получат право на индексацию стипендий в ноябре, поскольку ИПЦ сентября 102,3 % превысил порог индексации 101 %. Учитывая то, что этот показатель был опубликован в октябре, в следующем месяце (т. е. в ноябре) стипендия может быть проиндексирована на 2,3 %.

5) Працюючим студентам в першу чергу індексується стипендія, а потім офіційна зарплата.  Для індексації заробітної плати потрібно отримати довідку про строк і розмір нарахування стипендії, ґрунтуючись на якій роботодавець обрахує індексацію. Довідка потрібна, оскільки індексуватиметься тільки частина доходів в межах прожиткового мінімуму (станом на травень 2015 р. 1450 гривень мінус розмір стипендії).

При проведении индексации стипендии следует учесть еще один важный момент. Согласно пп. 6 п. 6 Порядка № 1078 индексация стипендий учащимся лицам производится за счет источников, из которых они выплачиваются. Например, дополнительная социальная стипендия в сумме 150 грн. выплачивается лицам, имеющим статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы, за счет средств, предусмотренных на осуществление мероприятий по ликвидации последствий этой катастрофы. Это означает, что именно этот источник должен быть использован и для выплаты сумм индексаций стипендий. Если же стипендии будут выплачиваться, допустим, за счет средств предприятия, которые направляют на обучение своих работников, то это предприятие должно обеспечить и выплату индексации.

Индексация стипендии в 2017 году Россия. (обновлено).

Питання індексації регулюється Законом України Про індексацію грошових доходів населення та Постановою КМУ Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення. Стаття 2 Закону встановлює, що стипендії є об’єктом індексації, а пункт 10-1 Постанови визначає порядок їх індексації.

Студенту за його заявою з лютого 2017 року призначено соціальну стипендію як студенту із сім’ї, яка отримує допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III.

·         місяць її призначення (абз. 4 п. 101 Порядку № 1078) — для тих студентів (учнів), які або ще зовсім не отримували стипендії або втратили право на її призначення, а потім стипендія їм була знову призначена (приміром, за результатами семестрового контролю, у зв’язку з переведенням на навчання за державним замовленням, виникненням підстав для призначення соціальної стипендії, поновленням на навчання тощо).

Відповідальність, як і за невиплату стипендій, настає також за статтею 175 ККУ та статтею 41 КУАП. Проте, Закон, за рахунок того, що між працівником і ВНЗ укладений трудовий договір, дозволяє керуватися також положенням трудового законодавства.

Индексация стипендии в 2017 году Украина. Последие сведения на 17.01.2018 г.

Якщо розмір підвищення стипендії не перевищує суми індексації, що склалась у місяці підвищення стипендії, суму індексації у цьому місяці визначають з урахуванням розміру підвищення стипендії. Розраховують її як різницю між сумою індексації і розміром підвищення стипендії.

Відповідно до статті 175 Кримінального кодексу безпідставна невиплата стипендії більш як за один місяць, вчинена умисно керівником ВНЗ карається штрафом від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Для студентів, яким мінімальну ординарну (звичайну) академічну стипендію за результатами семестрового контролю за I семестр 2016/2017 навчальних років було призначено у лютому 2017 року, індекс споживчих цін для проведення подальшої індексації мав розраховуватись з лютого 2017 року.

Для визначення суми збільшення грошового доходу студента береться загальний грошовий дохід студента до підвищення стипендії та грошовий дохід студента в січні 2017 року після підвищення розміру стипендій.

Начало 2017 года ознаменовалось не только реформой в оплате труда, но и кардинальными изменениями в порядке назначения и выплаты стипендий. Изменения коснулись всех категорий учебных заведений и всех стипендиатов. Поскольку все учебные заведения в одном материале не охватить, сегодня поговорим о порядке и особенностях назначения стипендий учащимся ПТУЗ.

105.3 (ІСЦ в лютому) > 103.0 (поріг індексації). Отже розраховуємо розмір поточної індексації — 105.3-100=5.3%. Отже стипендія має бути проіндексована на 5.3% по відношенню до розміру стипендії за базовий місяць.

Приклад>> Якщо студенту із січня 2017 року було підвищено соціальну стипендію і це підвищення не перевищило суму індексації, що мала нараховуватись у січні 2017 року, то сума індексації мала зменшуватись на суму підвищення стипендії. Разом з тим з лютого 2017 року за результатами семестрового контролю за I семестр 2016/2017 навчальних років йому призначено академічну стипендію, розмір якої підвищено у січні 2017 року.

Працівниця, що знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надала лікарняний лист нарахування допомоги по вагітності і пологам на другу дитину. Як відображається такий лікарняний у звітності з ЄСВ?

Для визначення суми збільшення грошового доходу студента береться загальний грошовий дохід студента до підвищення стипендії та грошовий дохід студента у січні 2017 року після підвищення розміру стипендій.

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено. У разі коли особа не отримувала стипендію або втратила право на її призначення, а в подальшому стипендія їй була знову або вперше призначена, обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця призначення стипендії.

Индексация стипендии в 2017 году видео. Свежий материал.

display_related_posts_via_categories()